Darjah 3B

Permainan Tradisional

Usaha Untuk Berjaya

Saya Sayang Akan Singapura

Hidup Berjiran

Singapuraku Hijau

Gambaran Keseluruhan

Video Seminit

Kad Kuiz Cekap

Pel 1: Ada Pesta

Pel 1: Usaha Hingga Berjaya

Pel 1: Persiapan Meraikan Hari Kebangsaan

Pel 2: Singapuraku Tercinta

Pel 1: Ibu Gurmit

Pel 1: Iklan Di Radio

Pel 3: Bendungan Marina

Gambaran Keseluruhan Unit 6

Gambaran Keseluruhan Unit 7

Gambaran Keseluruhan Unit 8

Gambaran Keseluruhan Unit 9

Gambaran Keseluruhan Unit 10

Kad Kuiz CEKAP

1

2