Darjah 6A

Bahasa Kita, Budaya Kita

Gaya Hidup Sihat

Samudera

Cerita Rakyat

Gambaran Keseluruhan

Bahan Tambahan - Ulang Kaji

Bahasa Melayu

Pel 1 - Juara Basikal

Pel 3: Lagu Taman Sembawang

Bahasa Melayu Asas

Pel 1 - Temu Ramah

Pel 2 - Hebatnya Berbahasa

Bahasa Melayu Lanjutan

Tatacara Pembentangan

Bahasa Melayu Asas

Pel 1 - Marilah Berbakti!

Bahasa Melayu Lanjutan

Pel 1 - Marilah Berbakti Kepada Yang Memerlukan!

Bahasa Melayu

Teks Kefahaman

Bahasa Melayu Asas

Pel 1 - Bercuti

Bahasa Melayu Lanjutan

Pel 1 - Pesanan Ibu

Bahasa Melayu Asas
Pelajaran 1: Lampiran 1 , Lampiran 2
Pelajaran 2: Lampiran 1 , Lampiran 2 , Lampiran 3
Bahasa Melayu Asas

Pel 1 Bahagian 1 - Tok Selampit

Pel 1 Bahagian 2 - Lebai Malang

Bahasa Melayu

Pel 3: Cerita Jenaka

Unit 1 (ML)

Unit 2 (ML)

Unit 3 (ML)

Unit 4 (ML)

Unit 1 (FML)

Unit 2 (FML)

Unit 3 (FML)

Unit 4 (FML)

Unit 1 (HML)

Unit 2 (HML)

Unit 3 (HML)

Unit 4 (HML)

Bahasa Melayu

Latihan Kefahaman Mendengar 1

Bahasa Melayu Asas

Latihan Kefahaman Mendengar 1

1

2